Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159180

Dato: 01.10.2022

Selvfølgelig må vi ha mulighet til å bruke kontanter!!