Høringssvar fra Kjell-Petter Haarstad

Dato: 18.10.2022

Det er en menneskerett til å betale med kontanter eller å oppbevare kontanter hjemme i en safe for betaling kontant. Et pengeløst system er et kriminelt system av kontroll og brudd på menneskerettighetene til ethvert menneske på denne jord. En slik overvåking og kontroll er ulovlig.