Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103067

Dato: 01.09.2022

Veldig bra å få på plass bedre oppfølgingsmuligheter for å sikre kontantbetalinger. Kontantbetalinger er viktig for et robust samfunn ved kriser og katastrofer, samt at det gir mulighet for anonym betaling. Anonymitet er viktig for å sikre demokratiet og det frie ord. Dette for å unngå overvåkning (data vil lekke ut) og medfølgende muligheter for utpressing.