Høringssvar fra Aud

Dato: 05.09.2022

Det er avgjørende for friheten vår at vi beholder kontanter.

Uten kontanter åpner det opp for at myndighetene kan kontrollere (og begrense) folks tilgang på midler til livsopprettholdelse. Spesielt bekymrende i disse tider.

Og hva med barn? De trenger å øve på det med penger. Å spare. Regne. Det kan de ikke på samme måten uten kontanter