Høringssvar fra Edith de Linde

Dato: 02.10.2022

Et stort ja for å styrke retten til å kunne bruke kontanter nå og i tiden fremover