Høringssvar fra Kate

Dato: 18.10.2022

Me må ha kontanter.