Høringssvar fra Michael E

Dato: 19.11.2022

Det er viktig å tilrettelegge for betaling med kontanter i alle tilfeller, der en kunde kjøper et gods eller en tjeneste i den reelle verden. Nettkjøp må være unntatt.

I en verden der både planlegging og betaling utføres mer og mer via apper og smarttelefoner, er det viktig å se deres begrensninger (digital illiteracy, alder til brukeren, tom batteri, tekniske defekter, identity theft). Å forplikte brukeren til å bruke digitale tjenester og å straffe kundene som ikke kan benytte seg av disse (av forskjellige grunner), er svært uheldig. Betalingsloven bør sikre at kunden har en rett å betale med kontanter der dette er mulig. I høringsteksten nevnes mange aspekter som undertegnende er enig i. Spesielt i en global verden med globale trusler er det viktig å ha et analog betalingsmiddel tilgjengelig. Men dette er bare nyttig dersom det blir tatt imot.

Utfra argumentene som holdes frem i høringsteksten og ovennevnte aspekter, støtter undertegnende at retten til kontantbetaling styrkes.