Høringssvar fra ZD

Dato: 05.09.2022

Ja til kontanter! Det sier seg selv at ved en krisesituasjon/digital kollaps/beredskapssituasjon etc. så vil kontanter være gunstige å ha. Butikker som nekter å ta i mot kontanter mister en del kunder. Kontanter er lovlig betalingsmåte, og det er IKKE lov å nekte noen å betale med kontanter. Likevel gjør noen butikker det, de nekter å ta i mot. Det strider mot lova!

Absolutt JA til kontanter!