Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 335423

Dato: 08.11.2022

Jeg håper regjeringen her følger opp sitt ansvar ovenfor sikkerheten til den Norske befolkning og vedtar å styrke retten til kontanter som tvungent betalingsmiddel. Jeg mener loven slik den foreligger i dag er for tvetydig og åpner for personlige meninger og tolkninger.

Jeg har ved flere anledninger både blitt nektet å bruke kontanter i butikker, og blitt fortalt at forretningen ikke har vekslepenger (for en hundrelapp). Loven fremstår i denne sammenheng som svært uklar og det har vært umulig å finne et klart svar på problemet.

Jeg vil avslutte mitt høringssvar med et enkelt og skremmende spørsmål.

Hva vil skje om Norge, mot formodning, opplever bortfall av elektrisitet / digitale betalingsløsninger over flere dager og det ikke er mulighet for å betale med kontanter?