Høringssvar fra Verdal INP

Dato: 17.10.2022

Det er meget bra at lovteksten blir skjerpet inn, så det er valgfritt for brukere å kunne velge selv om en vil betale kontant eller ikke.