Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 452451

Dato: 11.12.2022

Ja til personvern! Ja til kontanter!