Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 410362

Dato: 15.11.2022

Jeg ønsker at vi fortsetter med bruk av kontanter.