Høringssvar fra Demokratene

Dato: 18.11.2022

Demokratene er enige i at retten og muligheten til å betale kontant må styrkes, og være absolutt. Det må være en forutsetning at kontanter er lett tilgjengelige i minibanker og via butikk og post. Uttaksbeløpet skal ikke være urimelig begrenset oppad. Det skal være lettvint å benytte kontanter, og det skal ikke koste noe ekstra, annet enn evt gebyr tilsvarende reell og uansett rimelig kostnad ved inndrivelse av betaling.

Betalingsautomater/kasser for kort og kontant må være lett tilgjengelige og tydelig skiltet og merket. Betalingstilbud må kvalitetssikres med bl.a back up -løsning ved funksjonsfeil. Det bør bl.a være minst to betalingsterminaler på hvert salgsareal.

Hvis utstyr/betjening for kontanbetaling ikke er tilstrekkelig tilgjengelig eller ute av funksjon, skal dette være selgers ansvar. Hvis kontantbetaling blir vanskelig, urimelig tidkrevende eller umulig, bør kundens betalingsforpliktelse bortfalle.