Høringssvar fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring