Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127507

Dato: 06.09.2022

La oss nå inderlig fortfarende få beholde retten til å gjøre opp for oss med kontanter!