Høringssvar fra Autismeforeningen i Norge

Dato: 19.12.2022

Hei,

Vedlagt følger høringssvaret til Autismeforeningen i Norge.

Hilsen

Elin Maria Lilloe-Wall

Sekretariatsleder.

Vedlegg