Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 478291

Dato: 18.12.2022

Ja, til styrking av kontanter. Vi vil ha den friheten det er å kunne handle uten å bli overvåket! Hvor blir det av rettighetene våre?