Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296274

Dato: 18.10.2022

Kontanter er sikkerhet og beredskap, og spesielt i usikre tider som nå blir det ennå tydeligere hvor viktig det er å ha betalingsmidler som fungerer, uavhengig av strøm, internett, mobil og bank - og fiendtlig hacking. Bankene motarbeider kontantbruk, derfor trenger vi lovfestet beskyttelse av kontantene.