Høringssvar fra Gunn Henden

Dato: 05.09.2022

Eg har arbeidd på hurtigbåt i fem år. Når korttenestane svikta, var det særleg ei gruppe passasjerar som blei påverka, og det var små barn og ungdommar som reiste åleine. Eg forstår slett ikkje at transporttenester skal få unntak frå regelen.