Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon