Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 406137

Dato: 15.11.2022

Ja, vi skal ha kontanter.