Høringssvar fra Jarle Nordanger

Dato: 03.09.2022

Da norsk lov allerede pålegger offentlige tilbydere å ta i mot "kongens mynt" (med visse begrensninger) - er det nødvendig med konsekvenser for brudd mot denne lov. Jeg støtter derfor et slikt tiltak - og håper også at det blir tydelig at en fjerning av kontanter har et potensiale til å slavebinde et folk - avhengig av autoritetenes agenda. Et tankekors: Hvorfor har ikke NB utstedt penger i 2022?