Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396270

Dato: 14.11.2022

en person bør ha et valg om hvordan det er praktisk for ham å betale for varer og tjenester - og å frata ham dette er et direkte brudd på hans rettigheter og full kontroll - kontanter gir en mulighet til å velge