Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 993815

Dato: 05.09.2022

Vi har jo allerede en lov som sier at kontanter er tvungen betalingsmiddel i Norge. Hvorfor kan ikke den bare håndheves og styrkes ? Bussene bør også ta imot kontanter. Dette med tanke på alle ikke digitale, eldre og turister.