Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246354

Dato: 18.10.2022

Den friheten må vi ha,ønsker ikke å bli kontrollert i alt jeg bruker mine penger på. Så ja til kontanter!