Høringssvar fra Anne-Lise Grønvold

Dato: 05.09.2022

Kontanter er det eneste tvungne betalingsmiddel i Norge, og dette bør opprettholdes. Offentlige instanser som sykehus, leger, offentlige kontorer, busselskap, tog etc bør ha kontant løsninger. Det samme gjelder alle næringsdrivende.