Høringssvar fra Helene

Dato: 05.09.2022

Et velfungerende norsk samfunn behøver kontanter!