Høringssvar fra Anita Caspersen

Dato: 26.10.2022

Jeg ønsker å beholde kontanter som betalingsmiddel.