Høringssvar fra Knut Espegard

Dato: 05.09.2022

Det skulle bare mangle!

Kontanter i Norge må og SKAL være et lovlig betalingsmiddel.

Dersom det politiske etablissement, embedsverk, bank og finans avvikler vår rett til å betale med kontanter, og avvikler næringsdrivende, statlige og kommunale virksomheters plikt til å akseptere kontanter som oppgjør for tjenester og varer, vil samfunnskontrakten mellom myndighetene og borgerne opphøre.

Kontanter er borgernes frihetsbrev mot myndigheters overgrep, spesielt i en tid hvor de samme myndigheter ikke respekterer Norges Grunnlov.

Kontanter er det selvfølgelige og mest utbredte betalingsmiddel i verden. Skulle et forbud, eller en innskrenkning i retten til å bruke kontanter vedtas, vil det medføre en eksplosjon i skatteunndragelser, moms-unndragelser, kriminalitet og antistalig opprør.

Nye metoder for privat utveksling av varer og tjenester vil etableres. Alternative betalingsmidler i form av fremmed valuta, gull, sølv, byttearbeid, byttehandel og tjenester vil bli vanlig. Vår beredskap vil bli svak/ødelagt, og vår personlige frihet vil bli sterkt redusert.

Det finnes INGEN valide grunner sett fra borgernes side, ei heller fra et samfunnsmessig synspunkt, som tilsier at fjerning eller innskrenkning av retten til å gjøre opp kontant er tjenlig for Norge og det norske folk.

Dere politikere snakker ofte på både inn og utpust om "tillitssamfunnet" om samfunnskontrakten mellom stat, kommune og enkeltmennesket. Hittil har de to vært sterkt tilstede i Norge. Fjernes retten og plikten kontanter, signaliserer staten at de ikke lenger har tillit til sitt folk. Da forsvinner samtidig tilliten folket har hatt til staten, og til de styrende politikere, embedsverk, bank og finans.

Det er en farlig vei å gå!

Husk! Det er ingen plikt å bo i, arbeide og skatte til Norge! Vil dere ha en fasciststat, en politistat og et ufritt samfunn uten gjensidig tillit og enhet i befolkningen, er det bare å fortsette å gjøre Norge til et lydrike og en provins under FN, WEF, EU, WHO, IMF og Biden-USA's Nato, og håpe ikke folket tar dere før dere får deres drøm oppfylt om en godt betalt og trygg stilling i den nye verdensregjering dere higer etter.

Ja til kontanter!