Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143180

Dato: 11.09.2022

Muligheten for bruk av kontanter må alltid være tilstede der varer og tjenester selges.