Høringssvar fra Maria Bruun

Dato: 05.09.2022

Dette gir Forbrukertilsynet et bedre og mer konskevent verktøy for å sanksjonere bedrifter som ikke følger norsk lov. Loven bør i tillegg sørge for at dersom betalingsmottakeren nekter å motta kontanter, så er varen/tjenesten å betrakte som forbrukerens.

En styrking av retten til å betale med kontanter, er et viktig tiltak for en beredsskaps- situasjon ved kriser og katastrofer. Den norske stat trenger å være rustet for en sånn situasjon. Vi så hva som skjedde da betalingsløsningene lå nede over hele landet bare en kort periode. Et system kun basert på digitale betalingsverktøy er særdeles sårbart. Vi opplever allerede nå at vi er på vei inn i noe som kan bli en global strømforsyningskrise, som vil få fatale koskvenser for samfunnet dersom man kun baserer seg på digitale betalingsløsninger.

I tillegg sikrer et kontantmarked innbyggernes rett til muligheten for å unnlate å legge igjen digitale spor og det å skulle bli gjenstand for total overvåkning. Anonymitet er viktig for å sikre demokratiet og det frie ord.

Vi trenger i tillegg å få styrket muligheten til å kunne å få tilgang på kontanter; flere minibanker, samt muligheten til å sette inn kontanter i banken, som begge har blitt kraftig redusert de siste årene.