Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112173

Dato: 05.09.2022

Klart vi skal ha kontanter. Alt annet er et hån mot vår medfødte frihet og rett til å bestemme over egne liv.
Ja til kontanter!!!