Høringssvar fra Norges Kvinne- og familieforbund

Dato: 16.12.2022

Norges Kvinne- og familieforbund støtter forslaget til styrking av forbrukers rett til å betale med kontanter. Vi er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å fungere i samfunnet. Dette gjelder også muligheten til å gjøre opp for seg ved kjøp av varer og tjenester. Det finnes personer i dette land som av ulike årsaker ikke har tilgang til bankkort og mobiltelefon, eller ikke mestrer bruk av disse. Det er viktig at deres rettigheter som forbrukere fortsatt ivaretas på en god måte.

Vår organisasjon er også svært opptatt av beredskap i det sivile samfunn. Vi opplever innimellom bortfall av strøm og driftsproblemer med de digitale betalingssystemene. Da er det viktig at vi som forbrukere kan benytte kontanter for å gjøre opp for handelen vår. I et større perspektiv hvor landet kan oppleve en større og langvarig krise, kan bortfall av kontantbruk på daglig basis også svekke den nasjonale beredskapen.