Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 315190

Dato: 19.10.2022

Kjempeviktig at retten til å bruke kontanter forsterkes. Spesielt inde tidene vi er i nå