Høringssvar fra Per Watne

Dato: 07.09.2022

Som vi har sett i alle kriser så er tilgange til kontanter det eneste som fungerer når alt går galt samtidig. Noe vi må regne med skjer langt oftere fremover.

Vet ikke om det er hensiktsmessig at absolutt alle bedrifter tar kontanter men mange nok til å kunne dekke akutte behov som mat og vann, medisiner kiosker og virksomheter som har en mest hesiktsmesig utstrekning og samlet kan håndtere befolkningens behov for å kunne bruke kontanter*?

Om ikke lenge, er det ikke lenger noen som ikke klarer bruke digitale penger til daglig,derfor mener jeg mener de aller fleste bør kunne ta kontanter enn så lenge? Selv om det kanskje koster litt.

Hva er det forretningene egentlig klager for? De lemper jo likevel alle sine kostnader over på forbrukeren? Og siden det er forbrukerne som likevel finansierer dette, burde ikke de får avgjøre saken?