Høringssvar fra Jørn Petter Aronsen

Dato: 08.09.2022

Behold og styrk bruken av kontanter som tvunget betalingsmiddel.