Høringssvar fra Aina Olsen

Dato: 05.09.2022

Dette må med i lovverket:

1) Vi trenger å gjøre det enklere for små og store næringsdrivende å sette inn kontanter i bank. Nå er det både for dyrt og lite tilgjengelig!

2) Vi trenger flere minibanker!

3) Vi må gjøre det enklere å kunne betale med kontanter ved for eksempel kollektivtrafikk, hos leger/legevakt/sykehus etc. slik at de som er i kontrollerende forhold eller av andre grunner har behov for skjule sine besøk, har mulighet til å slippe å gjenlegge elektroniske spor.