Høringssvar fra Mette Arvnes

Dato: 25.11.2022

Ja til fortsatt mulighet til å bruke kontanter ved alle tjenester.