Høringssvar fra Morten isaksen

Dato: 06.09.2022

Jeg har ved flere anledninger blitt ne ktet å betale med kontanter på busser. I Stavanger,Oslo og Trondhjem. Noen ganger har sjåføren bedt neg inn uten å betale. Andre ganger har jeg ikke fått bli med. Teksten i nåværende lov, som jeg har hatt med meg er for diffus.