Høringssvar fra Monika Johnsen

Dato: 05.09.2022

Kontanter kan ikke komme bort i et samfunn som skal fungere under alle forhold, og for alle mennesker. I en hver krisesituasjon kan fysiske penger benyttes, noe et kort ikke kan. Kortbruk er avhengig av nett, strøm, at mottaker har utstyr som virker for å benytte kortet, og i en krise er det slett ikke sikkert de har det. I følge loven er fysiske penger det eneste lovlige betalingsmiddel i Norge, og slik må det fortsatt være. Vi blir oppfordret til å ha kontanter liggende hjemme i tilfelle krise, og slik må det være da det i gitte situasjoner kun er kontanter som kan benyttes. I stedet for å vurdere å ta bort kontantene, bør vår regjering gå ut å oppfordre folk til å bruke mere kontanter. Likedan må bankene igjen bli pålagt å ha kontanter liggende, slik at en kan få ut penger der. I det minste må de bli pålagt å ha en minibank som virker.