Høringssvar fra Håvar Wold

Dato: 01.10.2022

Det er viktig å sikre tilgang til kontanter med tanke på samfunnssikkerhet. Det er også viktig å opprettholde infrastrukturen knyttet til drift og vedlikehold av minibanker. Alt for mange minibanker er fjernet.