Høringssvar fra Turid Grongstad

Dato: 18.10.2022

Høringssvar-styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter- endringer i finansvtalelovens regler om betalingsoppgjør.

Ønsker at norske forbrukere skal få beholde sin rett til å betale med kontanter.

Norsk frivillighet vil få store problemer uten kontanter.

Alle nordmenn har rett til å kunne bruke kontanter når det er det som er mest egnelig.