Høringssvar fra Pere

Dato: 19.12.2022

Kontanter er lovlig betalingsmiddel i Norge og det må fortsatt være i framtiden.

Særlig i dagens urolige situasjonen med hacking, jamming og eventuell store

eksplosjoner med elektromagnetisk stråling som slår ut alt elektronisk utstyr

langt rundt nedslags stedet.