Høringssvar fra Demokratene i Fredrikstad - Lokallagsleder

Dato: 19.12.2022

Høringssvar for å styrke retten til å betale med kontant

Demokratene Fredrikstad er enige i at retten og muligheten til å betale kontant må styrkes og være absolutt. Det må være en forutsetning at kontanter er lett tilgjengelige i minibanker og via butikk og post. Uttaksbeløpet skal ikke være urimelig begrenset oppad.

Det finnes over 600.000 ikke-digitale innbyggere i Norge, dette utgjør ca 11% av den norske befolkningen. Det åpnes opp for at visse selvbetjente salgstjenester skal være unnlatt kontanttvang, Ved å åpne opp for at visse salgssteder er unnlatt bestemmelsen, fører til potensielt diskriminering av en stor andel potensielle kunder. Dette taper samfunnet på i et liberalt demokrati som Norge, med selvråderetten og lovfestet mulighet til å benytte kontant og privat oppgjør. Det at saken skal løftes opp ved en senere anledning, kan virke vagt og diffust. Det bør i stedet etableres et sterkere kontantvern som sanksjoneres ved lovbrudd.

Det må innføres et lovkrav om at selvbetjente salgssteder skal installere egnede ranssikre kassesystemer, som inkluderer både kortmulighet og seddel- og myntinnkast. Dette inkluderer, men ikke utelater andre selvbetjente salgsarealer; billettautomater, transporttjenester, drivstoffpumper og dagligvaresalg. Kollektivtransport skal opprettholde og sikre retten til kontantbetaling av seddel- og myntbetaling på buss, tog, taxi, ferger, baner og ubetjente transporttjenester.

Betaling med kontanter kan løses på en enkel måte ved at de selvbetjente butikkene har automater for kontant betaling, slik som allerede finnes i Trondheim og enkelte steder i Oslo. Dette er kjente og tilpasningsmulige ranssikre kassesystemer. Det samme kasseutstyret kan tilpasses selvbetjente butikker, slik at alle kunder har et reelt valg om kort eller kontant, og brudd på denne praksisen skal sanksjoneres ved lovbrudd.

Det åpnes også opp for at næringsdrivende ikke er nødt til å tilrettelegge for at betaling med kontanter skal kunne gjøres like enkelt, som aldre betalingsmåter. Dersom dette åpnes opp for i loven, kan innehaver bruke dette mot forbrukere på en uheldig måte. Dette kan åpne opp for at kunder diskrimineres.

Det skal være lettvint å benytte kontanter, og det skal ikke koste noe ekstra, annet enn evt gebyr tilsvarende reell og uansett rimelig kostnad ved inndrivelse av betaling. Betalingsautomater/kasser for kort og kontant med både seddel og mynt, må være lett tilgjengelige og tydelig skiltet og merket. Betalingstilbud må kvalitetssikres med bl.a back up-løsning ved funksjonsfeil. Det bør bl.a være minst to betalingsterminaler på hvert salgsareal.

Hvis utstyr/betjening for kontantbetaling ikke er tilstrekkelig tilgjengelig eller ute av funksjon, skal dette være selgers ansvar. Det skal stå tydelig merket hvor man henvender seg ved feil/mangler. Hvis kontantbetaling blir vanskelig, urimelig tidkrevende eller umulig, bør kundens betalingsforpliktelse bortfalle.

Lokallagsleder for Demokratene Fredrikstad, Mette Eriksen