Høringssvar fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Dato: 13.09.2022

Nasjonalt senter for aldring og helse støtter forslaget om å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter. Forslaget kan være et tiltak for å redusere digitalt utenforskap blant enkelte eldre eller andre mindre digitale grupper i samfunnet.

Med vennlig hilsen

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder

Nasjonalt senter for aldring og helse