Høringssvar fra Kristian Holgersen

Dato: 05.09.2022

Jeg håper virkelig at det blir reaksjoner mot de som nekter å ta i mot kontanter. Kontanter er viktig i forhold til beredskap, valgfrihet for grupper som ikke ønsker å bruke digitale løsninger (kan være eldre, kronisk syke, små barn eller for de er skeptisk til at staten/banken skal ha oversikt over alt). Jeg er under 40 år, men bruker mye kontanter fordi jeg synes det er lettere å ha oversikt over økonomien enn hvis jeg bare bruker kort. Visjonen som enkelte banker og politikere har om det kontantløse samfunn skremmer meg.

Jeg er litt bekymret for at det kan bli egne regler for kollektivtransport. Det må ikke bli slik at alle må ha en smarttelefon for å gjøre opp for seg, i tillegg har du en del som føler seg usikker på på apper eller ikke ønsker å ha masse apper på telefonen av personvern. Noen plasser finnes det automater hvor enn kan kjøpe billett, men jeg hører at det ofte kan være problemer med de og vet om personer som har fått gebyr fordi at de ikke kunne kjøpe billett på automaten. Jeg bor på en middels stor plass, men det er kun ett utsalgssted og det er ligger et godt stykke unna. Utsalgsstedet selger heller ikke enkeltbilletter. Hvis retten til å betale kontant svekkes på kollektivtransport så frykter jeg at kollektivselskapene vil spekulere i det.

I tillegg må det bli slutt på straffegebyret som flere kollektivselskaper har innført hvis du kjøper billett om bord. 20 kr i gebyr for å benytte et tvunget betalingsmiddel er usmakelig.

argumentet om at det tar tid med kontanter er dårlig. De fleste bruker app i dag, så la den gruppen som ønsker å betale kontant få frihet til det. Alle bør få muligheten til å komme seg rundt på enkel måte. I tillegg har jeg sett nok av folk som ikke har mobilen klar, slik at det går tid før de får scannet billetten på leseren. Frykten for ran kan jeg forstå, men det gjelder alle plasser og det må være muligheter i 2022 å finne gode løsninger på det.

I tillegg synes jeg det er på tide at de eldre som fikk straffegebyr under pandemien fordi at de ikke klarte å bruke app, får en unnskyldning fra myndigheter og kollektivtransporten.