Høringssvar fra Ketil Lian

Dato: 01.09.2022

Loven bør sørge for at om betalingsmottakeren nekter å motta kontanter, så er varen/tjenesten å betrakte som forbrukerens.

Summen begrenses oppad til eksisterende lov:

Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling,

Kun en slik lov vil gi kunden svært sterke rettigheter, for å få betale med kontanter.