Høringssvar fra Rune Ødegård

Dato: 01.10.2022

Ja til kontabetaling i butikker og tilgjengelighet til kontanter i banker