Høringssvar fra Solveig Tuft

Dato: 25.10.2022

Vi kan ikke ha et samfunn der vi ikke kan handle med kontanter. Når vi ikke har strøm - det være seg grunnet vær, krig, sabotasje eller annet - må vi kunne handle inn nødvendige varer for overlevelse.