Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139467

Dato: 10.09.2022

Man må alltid ha rett til å bruke kontanter så lenge betalingssystemene ikke er anonyme for kundene, og er laget med produsenteid programvare og lukkede løsninger som i tillegg kjøres sentralt og/eller på datamaskiner kontrollert av store selskaper. Slike selskaper må ikke få jobben med å lage systemer vi alle må bruke.

Det er mer demokratisk at løsningene heller implementeres med fri programvare og åpne standarder slik at hvert samfunn på en desentralisert måte kan få kontroll og påvirkning over koden og selv drive sin del av systemet. For å hindre skatteunndragelse og hvitvasking kan betalingssystemene lages slik at kundene er anonyme, mens selgerne blir registrert.

Et betalingssystem laget på en slik måte er GNU Taler. Nettsiden til dette prosjektet er taler.net.